Opis:

Dokumenty można wyszukać wg pól dokumentów określonej klasy oraz pełno-tekstowo. Można wyszukiwać dokumenty których pola mają puste wartości oraz dla pól typu liczba, kwota oraz data w przedziałach min – max.

Korzyści:

Każdy z pracowników firmy szybko i precyzyjnie znajdzie potrzebny dokument. Oszczędzamy czas wyszukania dokumentu danej klasy korzystając ze zdefiniowanego do tego celu zestawu pól. Wykorzystując status dokumentu oraz np. datę możemy szybko przygotować zestawienie np. niezapłaconych faktur danego klienta lub zestawienie umów, które wygasają w przyszłym miesiącu.

Więcej informacji:

Właściwie dobrane pola klas dokumentów nie tylko skracają czas opisywania dokumentów ale pozwalają na szybkie wyszukiwanie dokumentów w repozytorium. Wyszukiwanie pozwala również na porządkowanie repozytorium poprzez zestawienia nieopisanych dokumentów (wyszukiwanie wg wartości pustych).

Wyszukiwanie pełno-tekstowe pozwala na wyszukanie dokumentów zawierających określone słowa.