Opis:

Filtry zadań pozwalają na definiowanie zadań pracownikom, poprzez wykorzystanie określonych wartości pól dokumentów np. słowników. Każde zadanie może być przydzielone do użytkownika, grupy. Jest opisane instrukcją oraz posiada zestaw przycisków do jego wykonania.

Korzyści:

Wykonanie: Wybór zadania z listy oraz jego wykonanie nie wymaga otwierania kolejnych okien – wszystko dzieje się na jednym ekranie. Praca postępuje sprawnie, przyjemnie i szybko a kolejne zadania wg priorytetów automatycznie otwierają się po zakończeniu poprzedniego.

Zarządzanie: Definiowanie nowych filtrów zadań dla pracowników jest proste a priorytety zadań zapewniają wykonywanie zadań wg ustalonej kolejności.

Więcej informacji:

Filtry zadań są ciekawą funkcjonalnością pozwalającą na definiowanie dokumentowego workflow opartego na wartościach dokumentów. Filtr zadań pozwala na zdefiniowanie zadania pracownikowi lub grupie. Zadaniem jest dokument spełniający określone kryteria: np. status = nowy. Wykonanie zadania następuje przez zdefiniowany przycisk(i). Każdy z przycisków zmienia wartość atrybutów dokumentu tak, że zadanie nie pojawi się już więcej na liście.