ekran definiowania klasy dokumentów
definiowanie klasy dokumentów

dodawanie pola klasy

Opis:

Flodo pozwala na definiowanie różnych klas dokumentów (np. faktury, umowy), które są opisane różnym zestawem pól i które można udostępnić różnym grupom użytkowników. Możesz zdefiniować dowolne rodzaje dokumentów, które są Ci potrzebne.

Korzyści:

Dzięki rozdzieleniu różnych klas dokumentów zbudujesz uporządkowane repozytorium dokumentów, intuicyjne i łatwe do użycia dla Twoich pracowników. Przyspieszy to prace bo pozwoli na dostęp do dokumentów wszystkim pracownikom, oszczędzi ich czas i nie zmarnuje papieru, toneru drukarki na niepotrzebne kopie tego samego dokumentu. Status dokumentu będzie teraz informacją wspólną i jednoznaczną dla wszystkich. Dokumenty przestaną się gubić.

Więcej szczegółów:

Klasa dokumentów może być opisana różnymi wartościami wg których potrzebujesz szybko wyszukać dokument w repozytorium. Zestaw takich pól określasz samodzielnie wybierając z dostępnych typów kolejne pola. Następnie nazywasz pola np. Tytuł, Status, Kwota. Dostępne typy danych to tekst, data, liczba całkowita, liczba rzeczywista – kwota, słownik – wybierasz jeden ze zdefiniowanych przez siebie słowników, użytkownik – lista aktywnych użytkowników w systemie.

Klasa dokumentów np. faktura, może mieć pola: kwota netto, brutto, NIP, nazwa kontrahenta, data płatności lub status. Dokument klasy umowa może mieć już inne pola np. tytuł, przedmiot, data zakończenia, status.

Pamiętaj, że możesz zawsze szybko dodać kolejne pola lub usunąć zbędne.