DOTACJE NA INNOWACJE

Flodo – Łukasz Nowakowski realizuje projekt pn.

FLODO – innowacyjna e-usługa pozwalająca na zarządzanie procesami biznesowymi Twojej firmy

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.

Główną funkcjonalnością innowacyjnej e-usługi FLODO jest umożliwienie automatycznego tworzenia, monitorowania oraz optymalizacji procesów biznesowych w organizacji. Procesy biznesowe będą mogły być zaimplementowane w systemie, a następnie pracownicy będą wykonywać ściśle określone dla nich zadania w określonym czasie. Po wdrożeniu systemu BPM (Busieness Process Mamagement) możliwe staje się monitorowanie procesu i jego optymalizacja. System gromadzi wszystkie dane umożliwiające przygotowanie raportów dla kadry zarządzającej, na podstawie których można podjąć decyzje o zwiększeniu lub przesunięciu zasobów w poszczególnych etapach procesu. Projekt jest realizowany w okresie 01-06-2013 – 31-05-2015.

Informacje na temat realizowanego projektu: Łukasz Nowakowski lukasz.nowakowski (at) flodo.com.pl

Nazwa Beneficjenta: Flodo – Łukasz Nowakowski

Wartość projektu: : 699.700,00 PLN

Udział Unii Europejskiej: 416.321,50 PLN

Okres realizacji: 01/06/2013 – 31/05/2015

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO