Jak wykonać zadanie w procesie?

Po zalogowaniu na swoje konto wszystkie zadania do wykonania znaleźć można w zakładce Moje zadania (1) – Skrzynka odbiorcza (2). Po dwukrotnym kliknięciu zadania otwiera się formularz, który trzeba uzupełnić. Po jego wypełnieniu kliknij przycisk Wyślij. Jeśli nie chcesz od razu wykonywać zadania, możesz wypełnić część formularza i kliknąć Zapisz, aby później do niego wrócić.

Jak zainicjować proces?

Proces inicjowany jest automatycznie (dzięki użyciu aktywatora) lub ręcznie przez osobę lub osoby, które zostały zdefiniowane w procesie jako wykonawcy kroku pierwszego. Proces może zostać zainicjowany tylko wtedy, gdy jest aktywny. Aby aktywować (lub dezaktywować) proces wejdź do zakładki Projektowanie (1) – Procesy (2), zaznacz wybrany proces na liście (3) i kliknij przycisk (De)Aktywuj (4). W kolumnie…

Jak automatycznie aktywować proces?

Automatyczne inicjowanie procesów we Flodo możliwe jest dzięki aktywatorom. System pozwala na zastosowanie dwóch rodzajów aktywatorów: dokumentowego i XML. Aby dodać nowy aktywator otwórz wybrany proces, dwukrotnie kliknij jego pierwszy krok, aby go edytować i wybierz zakładkę Aktywatory (1). Następnie kliknij Dodaj (2), wybierz typ aktywatora (3) i kliknij Zapisz (4). Jako Zmienną wybierz którąś…

Jak pracować z dokumentami w procesie?

We Flodo możliwe jest zastosowanie w procesach dokumentów i informacji w nich zawartych. Aby użyć dokumentu w procesie, musimy utworzyć dla niego zmienną typu dokumentowego. Taką zmienną musimy też od razu przypisać do wybranej klasy dokumentów.   Sposoby użycia dokumentu w procesie: automatyczne rozpoczęcie procesu – dokument może być użyty jako aktywator procesu; wprowadzenie do…

Jak zdefiniować import ze skrzynki e-mailowej?

Przed zdefiniowaniem importu z maila, dodaj skrzynkę, z której mają być importowane dokumenty. Zaloguj się na konto administratora, a następnie przejdź do zakładki Administracja (1) – Skrzynki pocztowe (2) i kliknij przycisk Dodaj (3). W nowym oknie skonfiguruj skrzynkę podając adres e-mail i hasło, a także nazwy serwerów i porty poczty przychodzącej (IMAP) i wychodzącej…

Jak przygotować strukturę organizacyjną?

Struktura organizacyjna pozwala na utworzenie hierarchii działów i pracowników w firmie. Dzięki temu wykonawcą kroku w procesie może być cały dział lub przełożony danego pracownika. Aby utworzyć strukturę organizacyjną zaloguj się na konto administratora a następnie przejdź do zakładki Administracja (1) – Struktura organizacyjna (2), Kliknij przycisk Dodaj (3), aby utworzyć nowy dział. Wpisz nazwę…

Jak obserwować postępy prac?

Postępy w wykonaniu procesów i zadań można zweryfikować w panelu administratora (Administracja – Procesy lub Zadania). Oprócz wyszukiwania procesów lub zadań należących do określonej grupy lub wystartowanych w danym przedziale czasowym dostępna jest także funkcja filtrowania po statusie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, jakie procesy zostały już zakończone lub jakie zadania są jeszcze aktywne, chociaż…

Jak stworzyć grupę użytkowników?

Tworzenie grup użytkowników pozwala nam na zarządzanie uprawnieniami do klas dokumentów i poziomem tych uprawnień. Aby utworzyć grupę zaloguj się na konto Administratora, przejdź do zakładki Administracja (1) – Grupy (2) i kliknij Dodaj (3). Dodaj nazwę i opcjonalnie opis grupy, po czym kliknij Zapisz. Następnie dodaj wybranych użytkowników do utworzonej właśnie grupy i ponownie…

Jak sprawdzić historię zmian dokumentów?

Żeby wyświetlić historię zmian dokumentów przejdź do zakładki Raporty (1) i wybierz klasę dokumentów (2). Wyszukaj dokumenty na podstawie ich atrybutów (1) lub od razu wciśnij przycisk Szukaj (2), aby wyświetlić wszystkie dokumenty danej klasy. Po podświetleniu któregoś z dokumentów z prawej strony wyświetli się historia jego zmian (kiedy i przez kogo zostały wykonane, jakie…

Jak sprawdzić realizację importów?

Historię wszystkich importów można sprawdzić w zakładce Projektowanie (1) – Importy (2). Po zaznaczeniu importu w oknie po prawej stronie wyświetla się lista (3) zawierająca daty importów, długość ich trwania oraz liczbę zaimportowanych w każdym przypadku plików, a także informację, czy import zakończył się sukcesem.