Jak usunąć dostęp do klasy dokumentów?

Aby usunąć dostęp do klasy dokumentów zaloguj się na konto administratora, a następnie przejdź do zakładki Administracja (1) – Uprawnienia (2). Następnie po lewej stronie wybierz grupę (3), której uprawnienia chcesz zmodyfikować. Następnie rozwiń menu “Poziom uprawnień” przy odpowiedniej klasie dokumentów i wybierz pierwszą opcję (–). Przed usunięciem uprawnień możesz w zakładce Grupy sprawdzić, kto…

Details

Jak usunąć dokument?

Aby móc usunąć plik z systemu, musisz należeć do grupy posiadającej uprawnienia ED-REM do klasy dokumentów, do której należy ten plik. Jeśli już posiadasz te uprawnienia, przejdź do zakładki Szukaj i znajdź dokument, który chcesz usunąć. Zaznacz go na liście i kliknij przycisk Usuń (1), a następnie potwierdź decyzję przyciskiem Tak (2).

Details

Jak wyszukiwać, przeglądać i edytować opisy dokumentów?

Przejdź do zakładki Szukaj (1), a następnie wybierz klasę dokumentów, którą chcesz przeglądać (2). Po wybraniu klasy po lewej stronie wyświetlą się jej atrybuty. Możesz od razu wcisnąć przycisk Szukaj (1), aby wyświetlić wszystkie dokumenty tej klasy lub użyć któregoś z filtrów i np. wyszukać tylko faktury o statusie “Nowa” (2). Po zaznaczeniu wyszukanego dokumentu…

Details

Jak dodać i opisać dokument?

Przejdź do zakładki Wprowadź (1), a następnie kliknij Wybierz plik (2).   Znajdź na dysku pliki, które chcesz dodać do systemu. Kiedy je wybierzesz, wyświetlą się na liście po prawej stronie (1). Możesz je usuwać przy użyciu krzyżyka na końcu wiersza (2). Następnie wybierz klasę, do której ma należeć dokument (1). Po lewej stronie wyświetli…

Details

Jak zaplanować importy?

Importy pozwalają na automatyczne pobieranie do systemu plików z różnych źródeł (skaner, email, folder na dysku lokalnym lub dysku Google). W chwili gdy zaimportowany dokument pojawia się w systemie, może zostać przypisany do konkretnej klasy dokumentów i wystartować zdefiniowany wcześniej proces. Możemy zdecydować również jak często i jakiego typu dokumenty mają zostać zaimportowane.   Przykład…

Details

Jakie są poziomy uprawnień dokumentów?

Poziomy uprawnień We Flodo możemy przydzielić pracownikom cztery różne rodzaje uprawnień: RO – tylko do odczytu RO+ – odczyt pliku wraz z dostępem do historii zmian w zakładce Raporty ED – edycja ED-REM – edycja i usuwanie plików Uprawnienia przydzielane są dla grup do poszczególnych klas dokumentów.   Uprawnienia warunkowe Uprawnienia warunkowe pozwalają na udostępnienie…

Details

Jak przydzielić dostęp do klasy dokumentów?

Przed ustaleniem uprawnień trzeba zdefiniować grupy użytkowników i klasy dokumentów.   Zaloguj się się na konto Administratora i przejdź do zakładki Administracja (1) – Uprawnienia (2). Po lewej stronie wybierz grupę użytkowników, której chcesz przydzielić uprawnienia (3). Po kliknięciu jednej z grup po prawej stronie wyświetla się lista wszystkich klas dokumentów (1). Dla każdej z…

Details

Jak założyć klasę dokumentów?

Wykorzystanie klas dokumentów pozwala na uporządkowanie plików, które trafiają do Flodo. Każdy dokument przyporządkować można do odpowiedniej kategorii (klasy). Następnie możemy zdecydować, jakimi informacjami (atrybutami) opisane powinny być dokumenty danej klasy. Dane te będą mogły być uzupełnione automatycznie lub ręcznie po zaimportowaniu dokumentu i pozwolą na to, aby w przyszłości szybko odnaleźć go w systemie.…

Details

Jak założyć słownik?

Słownik umożliwia wstawienie do formularzy pól z listą rozwijaną i wartościami do wyboru. Pozwala to np. na ustawienie statusu danego procesu (który będzie się zmieniał w zależności od tego, na jakim etapie procesu jesteśmy) lub wybór opcji “Akceptuję” / “Odrzucam” w przypadku wniosków.   JAK DODAĆ NOWY SŁOWNIK? Aby utworzyć nowy słownik, przejdź do zakładki…

Details