Jak wykonać zadanie w procesie?

Po zalogowaniu na swoje konto wszystkie zadania do wykonania znaleźć można w zakładce Moje zadania (1) – Skrzynka odbiorcza (2). Po dwukrotnym kliknięciu zadania otwiera się formularz, który trzeba uzupełnić. Po jego wypełnieniu kliknij przycisk Wyślij. Jeśli nie chcesz od razu wykonywać zadania, możesz wypełnić część formularza i kliknąć Zapisz, aby później do niego wrócić.

Jak zainicjować proces?

Proces inicjowany jest automatycznie (dzięki użyciu aktywatora) lub ręcznie przez osobę lub osoby, które zostały zdefiniowane w procesie jako wykonawcy kroku pierwszego. Proces może zostać zainicjowany tylko wtedy, gdy jest aktywny. Aby aktywować (lub dezaktywować) proces wejdź do zakładki Projektowanie (1) – Procesy (2), zaznacz wybrany proces na liście (3) i kliknij przycisk (De)Aktywuj (4). W kolumnie…

Jak automatycznie aktywować proces?

Automatyczne inicjowanie procesów we Flodo możliwe jest dzięki aktywatorom. System pozwala na zastosowanie dwóch rodzajów aktywatorów: dokumentowego i XML. Aby dodać nowy aktywator otwórz wybrany proces, dwukrotnie kliknij jego pierwszy krok, aby go edytować i wybierz zakładkę Aktywatory (1). Następnie kliknij Dodaj (2), wybierz typ aktywatora (3) i kliknij Zapisz (4). Jako Zmienną wybierz którąś…