Jak pracować z dokumentami w procesie?

We Flodo możliwe jest zastosowanie w procesach dokumentów i informacji w nich zawartych. Aby użyć dokumentu w procesie, musimy utworzyć dla niego zmienną typu dokumentowego. Taką zmienną musimy też od razu przypisać do wybranej klasy dokumentów.   Sposoby użycia dokumentu w procesie: automatyczne rozpoczęcie procesu – dokument może być użyty jako aktywator procesu; wprowadzenie do…

Jak zdefiniować import ze skrzynki e-mailowej?

Przed zdefiniowaniem importu z maila, dodaj skrzynkę, z której mają być importowane dokumenty. Zaloguj się na konto administratora, a następnie przejdź do zakładki Administracja (1) – Skrzynki pocztowe (2) i kliknij przycisk Dodaj (3). W nowym oknie skonfiguruj skrzynkę podając adres e-mail i hasło, a także nazwy serwerów i porty poczty przychodzącej (IMAP) i wychodzącej…

Jak przygotować strukturę organizacyjną?

Struktura organizacyjna pozwala na utworzenie hierarchii działów i pracowników w firmie. Dzięki temu wykonawcą kroku w procesie może być cały dział lub przełożony danego pracownika. Aby utworzyć strukturę organizacyjną zaloguj się na konto administratora a następnie przejdź do zakładki Administracja (1) – Struktura organizacyjna (2), Kliknij przycisk Dodaj (3), aby utworzyć nowy dział. Wpisz nazwę…

Jak obserwować postępy prac?

Postępy w wykonaniu procesów i zadań można zweryfikować w panelu administratora (Administracja – Procesy lub Zadania). Oprócz wyszukiwania procesów lub zadań należących do określonej grupy lub wystartowanych w danym przedziale czasowym dostępna jest także funkcja filtrowania po statusie. Dzięki temu można łatwo sprawdzić, jakie procesy zostały już zakończone lub jakie zadania są jeszcze aktywne, chociaż…