Jak stworzyć grupę użytkowników?

Tworzenie grup użytkowników pozwala nam na zarządzanie uprawnieniami do klas dokumentów i poziomem tych uprawnień. Aby utworzyć grupę zaloguj się na konto Administratora, przejdź do zakładki Administracja (1) – Grupy (2) i kliknij Dodaj (3). Dodaj nazwę i opcjonalnie opis grupy, po czym kliknij Zapisz. Następnie dodaj wybranych użytkowników do utworzonej właśnie grupy i ponownie…

Jak sprawdzić historię zmian dokumentów?

Żeby wyświetlić historię zmian dokumentów przejdź do zakładki Raporty (1) i wybierz klasę dokumentów (2). Wyszukaj dokumenty na podstawie ich atrybutów (1) lub od razu wciśnij przycisk Szukaj (2), aby wyświetlić wszystkie dokumenty danej klasy. Po podświetleniu któregoś z dokumentów z prawej strony wyświetli się historia jego zmian (kiedy i przez kogo zostały wykonane, jakie…

Jak sprawdzić realizację importów?

Historię wszystkich importów można sprawdzić w zakładce Projektowanie (1) – Importy (2). Po zaznaczeniu importu w oknie po prawej stronie wyświetla się lista (3) zawierająca daty importów, długość ich trwania oraz liczbę zaimportowanych w każdym przypadku plików, a także informację, czy import zakończył się sukcesem.  

Jak usunąć dostęp do klasy dokumentów?

Aby usunąć dostęp do klasy dokumentów zaloguj się na konto administratora, a następnie przejdź do zakładki Administracja (1) – Uprawnienia (2). Następnie po lewej stronie wybierz grupę (3), której uprawnienia chcesz zmodyfikować. Następnie rozwiń menu “Poziom uprawnień” przy odpowiedniej klasie dokumentów i wybierz pierwszą opcję (–). Przed usunięciem uprawnień możesz w zakładce Grupy sprawdzić, kto…

Jak usunąć dokument?

Aby móc usunąć plik z systemu, musisz należeć do grupy posiadającej uprawnienia ED-REM do klasy dokumentów, do której należy ten plik. Jeśli już posiadasz te uprawnienia, przejdź do zakładki Szukaj i znajdź dokument, który chcesz usunąć. Zaznacz go na liście i kliknij przycisk Usuń (1), a następnie potwierdź decyzję przyciskiem Tak (2).